KONKORDATO KOMİSERİ YASİN DOĞAN

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

KONKORDATO KOMİSERİ YASİN DOĞAN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963468
Şehir : İstanbul / Üsküdar

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 14.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1051 E.
Tebligat Konusu
:
YEŞİL KUNDURA SANAYİ A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

YEŞİL KUNDURA SANAYİ A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN
(İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1051 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 139555 numarasına kayıtlı, “Prof. Nihat Taylan Cad. Demircioğlu İş Merkezi No: 108, Kat:2 İçerenköy /İstanbul” merkezli Yeşil Kundura Sanayi A.Ş. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1051 E. sayılı dosyasında 13/02/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser heyetinden Dr.Taylan Özgür Kiraz’ın çıkarılmasına, yerine Dr. Melis Taşpolat Tuğsavul’un atanmasına ve diğer komiser Yasin Doğan ile birlikte komiser heyetinin oluşturulmasına karar verildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLÂN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Acıbadem Mahallesi, Akasya Alışveriş Merkezi üstü, Kent Yatay B1 Blok Kat 13 Daire 172 üsküdar İstanbul adresine tatil günleri hariç 09:30-12:00 13:00-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 17/09/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilân metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLÂN tarihinden itibaren başlayacağı,
İİK md. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtaren
ilân olunur.

Konkordato Komiser Heyeti
Yasin Doğan Dr. Melis Taşpolat Tuğsavul

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR