HAS GROUP MAKİNA ENDÜSTRİ A.Ş.

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

HAS GROUP MAKİNA ENDÜSTRİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962493
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 14.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/931 E.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET YAZISI
HAS GROUP MAKİNA ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/931 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 338769 sicil numarasında kayıtlı “Nispetiye Mahallesi Aydın Sokak Fırat İş Merkezi No:6 Beşiktaş /İstanbul” adresinde faaliyet gösteren HAS GROUP MAKİNA ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ ne, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/931 E. sayılı dosyasında 08/01/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Ahmet Demir, Ekonomist Mali Uzman Finans Uzmanı E. Banka Müdürü Abdulkadir Albayrak ve Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Yazıcı Tıktık’tan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Konkordato talebinde bulunan HAS GROUP MAKİNA ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ’nden alacaklı iseniz, alacağınızın miktarı ve alacağınızın dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince basım ilan kurumunun web portalındaki İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Caferağa Mahallesi Fazıl Hüsnü Dağlarca Sokak Filiz Apartmanı No:4/3 Kadıköy/İSTANBUL (Tel: 0216-345-12-30/31) adresine tatil günleri hariç 09:30-12:30 13:30-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekiliniz aracılığıyla kayıt yaptırabileceğinizi,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptırmak isterseniz Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği avukatınız aracılığıyla kayıt yaptırabileceğiniz,
Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,

Alacak kaydı sırasında, 16/10/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,

Alacağınızı bildirmemeniz durumunda, bilançoda kayıtlı olan miktarıyla konkordato projesinin müzakerelerine kabul edileceğinizi bildiririz.

Konkordato Komiser Heyeti

AHMET DEMİR
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Çiğdem YAZICI TIKTIK
Dr. Öğretim Üyesi
ABDULKADİR ALBAYRAK
Ekonomist-Mali Uzman
Finans Uzmanı
E.Banka Müdürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR