BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942377
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.02.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/531 E.
Tebligat Konusu
:
Fatih İnşaat Malz.Taah.Nak.ve Dış Tic Ltd Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
FATİH İNŞAAT MALZ. TAAH. NAK.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/531 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 369694 numarasına kayıtlı, “Cumhuriyet Mahallesi Kemal Sunal Cad Ormantepe sokak no:25 Bahçelievler-İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Fatih İnşaat Malz.Taah.Nak.ve Dış Tic Ltd Şti.’ne, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/531 E. sayılı dosyasında 23/10/2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Nermin ARICI ,İbrahim BUKREK Prof. Dr. Murat ATALI dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini alacak kaydı dilekçesi ile, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Caferağa Mah. Mühürdar Cad. No: 69 Saray Apt. Kat: 2 D: 4 Kadıköy/İstanbul adresine tatil günleri hariç 10,00-12:00 13:00-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noteronaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,Alacak kaydı sırasında, 29/05/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu, İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.04/02/2019

Konkordato Komiser Heyeti
İbrahim BUKREK Nermin ARICI

Prof Dr Murat ATALI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR