TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI

TMSF'den adi tasfiye ve iflasın açılması ilanı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114789
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 12.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 (TMSF-HUK)
Tebligat Konusu
:
Ali Süha PAYA
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve istihkak iddiasında bulunanlar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINDAN
(İFLAS İDARESİ SIFATI İLE)
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI

Dosya No : 2019/1 (TMSF-HUK)
MÜFLİS : Ali Süha PAYA
ADRES : Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. Emel Apt. No: 14 D: 102 Beşiktaş/İstanbul
İFLAS KARARI : İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/407 E. sayılı kararı
İFLAS TARİHİ : 17.12.2019 günü saat:14:35

İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 17.12.2019 tarih ve 2017/407 E. sayılı kararı ile 17.12.2019 tarihinde saat 14:35 da iflasına karar verilmiştir. Yukarıda isim ve adresi yazılı olan müflisin, iflas tasfiye işlemleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 11’inci maddesine istinaden, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinin yollaması nedeniyle 16/4’üncü maddesinin “İflas Kararı alınması halinde Fon, İflas Masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder ve bu kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak bankayı anılan kanun hükümleri çerçevesinde tasfiye eder” hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hukuk İşleri Daire Başkanlığının 2019/1 sayılı dosyası üzerinden başlanmıştır. Fon Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/610 sayılı kararı ile müflis hakkındaki tasfiyenin İcra ve İflas Kanunu’nun 219’uncu maddesine göre adi şekilde yapılmasına karar verilmiş olduğundan;
1- Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgelerini veya örneklerini bu ilandan itibaren bir ay içinde “Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul” adresinde faaliyet göstermeye başlayan iflas masasına şahsen veya adli muhabere-posta yolu ile yazılı olarak; alacağı tevsik edici belgeler, resmi kimlik belgesi fotokopisi, şirketler için ticaret sicil belgesi, vekil ile yapılan başvurularda vekâlet harcı ödenmiş vekaletname, başvuru harcı açıklaması ile 89,60 TL başvuru harcının ve tebligat gideri açıklaması ile 19,00 TL tebligat giderinin, T.C. Ziraat Bankası AŞ Gayrettepe Şubesi nezdindeki TR73 0001 0009 1591 7668 2950 01 IBAN numaralı hesaba ödendiğine dair makbuz kaydettirmeleri ve delillerinin (senet, defter hülasası vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdi eylemeleri,
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (mal veya para miktarı), aksi halde İcra ve İflas Kanunu’nun 336’ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflisin mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları (İcra ve İflas Kanunu’nun 336’ncı maddesi),
4- Müflis ile birlikte müşterek borçlu olanlar veya müflisin borcunu ödemeyi tekeffül eden kimselerin iflas masasına yazılı olarak başvurmaları, Müflis’in iflas tasfiyesinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 11’inci maddesine istinaden, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinin yollaması nedeniyle 16/4’üncü maddesi gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hukuk İşleri Daire Başkanlığı 2019/1 dosyası üzerinden yürütüleceği ve tasfiyenin adi şekilde yapılacağı ilan ve tebliğ olunur.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Hukuk İşleri Daire Başkanlığı


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR