ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Tereke tasfiyesi ilanı

ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154425
Şehir : Mersin / Erdemli
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/3 Tereke Satış
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ERDEMLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2019/3 Tereke Satış

TEREKE TASFİYESİ İLANI

MURİSİN AÇIK KİMLİĞİ :ÖMER BOZASLAN, Abdülkadirile Sebiha'dan olma 01.04.1966 D.lu. 436******222 TC Kimlik numaralı Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Kocayusuf 17 cilt, 182 hane de nüfusa kayıtlı.
Davacı vekili tarafından Muris Ömer Bozaslan'ın Terekesinin resmi tasfiye istemi ile açtığı davasının yapılan yargılamasında;
1-MK 633,634 maddeleri uyarınca MuriS SÖMER BOZASLAN 'dan Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarının ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren 1 AY içerisinde hakimliğimize kayıt ettirmeleri veya tevdi eylemeleri,
2-Murise borçlu olanlarında aynı süre içerisinde borçlarını bildirmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluk gerektirdiği,
3-Murisin mallarını her ne sebeple olursa olsun elinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içerisinde mahkememiz emrine tevdi etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermez iseler cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahkum kalacakları, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.16/03/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR