ALANYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tasfiyeden dolayı alacaklılara çağrı ilanı

ALANYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 İflas
Tebligat Konusu
:
ULUKLAR ELEKTRONİKTURİZM VE TİCARETAŞ. – ALANYA
Tebligat Muhatabı
:
Şirket alacaklıları, İlgili kişiler
Toplantı Tarihi
:
04.10.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİYE İLANI
ALANYA 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MÜFLİSİN HÜVİYETİ VE İKAMETGAHI ; TULUKLAR ELEKTRONİKTURİZM VE TİCARETAŞ. – ALANYA ( Alanya Ticaret Sicil - 2773 Sicil Nolu )
( Alanya VD. – 8610014687 Nolu )
İFLASIN AÇILDIĞI TARİH ; 11.06.2019 günü saat: 11.52
DOSYA NUMARASI ; 2019/1 İflas.
Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) ‘ nin 11.06.2019 Tarih ve 2014/779 Esas2019/373 Karar sayılı kararı ile iflasına karar verilen Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;

1-Müflis’ ten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet,Defter,Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,

3- Müflis’ in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4-04.10.2019 günü saat 14.00’ de Alanya Adliyesi’nin -2 kat bulunan Alanya İcra Müdürlükleri İhale Salonu’nda yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısına gelmeleri veya salahiyetli bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur. 16.08.2019
(+) Uzak yerde veya yabancı Ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR