TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI

Sıra cetveli inceleme ve itiraz tebliği

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861065
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINDAN (İFLAS DAİRESİ SIFATI İLE)
Dosya Numarası
:
2008/1 (TMSF-HUK)
Tebligat Konusu
:
MÜFLİS  : ALİ AVNİ BALKANER
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINDAN
(İFLAS DAİRESİ SIFATI İLE)
SIRA CETVELİ İLANI

Dosya No : 2008/1 (TMSF-HUK)

MÜFLİS : ALİ AVNİ BALKANER

ADRES : Atatürk Bulvarı No:211/9 K:1 Kavaklıdere/Ankara

İFLAS KARARI : Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 17.10.2007 tarihli ve E:2005/120, K:2007/381 K. sayılı ilamı

İFLAS TARİHİ : 17.10.2007 günü saat:12:10.

Müflis Ali Avni Balkaner hakkındaki, masaya kaydı talep edilen alacak talepleri ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemleri ikmal edilmiş olup 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 206 ve 207’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 110’uncu ve 106/5’inci maddeleri hükümleri uyarınca İflas İdaresince tanzim edilen 3.ek sıra cetveli “Atatürk Bulvarı No:211/9 K:1 Kavaklıdere/Ankara” adresinde ilandan itibaren alacaklıların incelemesine amade tutulacaktır.
Sıraya ait şikayetlerin, ilandan itibaren (7) gün içinde İcra Hakimliğine, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilandan itibaren (15) gün içinde ilgili Ticaret Mahkemesine (İflas kararının verildiği Ankara Mahkemelerine), İİK’nun 235’inci maddesi hükmüne göre yapılması gerekmektedir.
Müflis’in iflas tasfiyesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 11’inci maddesine istinaden, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 17/6’ ncı maddesinin yollaması nedeniyle 16/4’üncü maddesinin “İflas Kararı alınması halinde Fon, İflas Masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder ve bu kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak bankayı anılan Kanun hükümleri çerçevesinde tasfiye eder” hükmü gereğince ifa edilmektedir.
İcra ve İflas Kanununun 232, 234, 235’inci maddeleri uyarınca ilan ve tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR