ELAZIĞ 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İflasın açılmasına dair karar tebliği

ELAZIĞ 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/3 İflas
Tebligat Konusu
:
İsmert İnşaat ve Malz.Nak.Mat.Oto San.ve Tiç.Lt.Şt
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar
Toplantı Tarihi
:
08.01.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ELAZIĞ 26/11/2019
2. İCRA DAİRESİ
2019/3 İFLAS

Örnek No: 35

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflisin Adı ve Adresi : İsmert İnşaat ve Malz.Nak.Mat.Oto San.ve Tiç.Lt.Şt
Vekili Av.Kemal TÜCCAR-Korkutreis Mah.Cihan Sok:no:35/12 Sıhhıye 06430 Çankaya/ANKARA
Müflisin Ticaret Sicil No : 11510
İflasın açıldığı tarih ve saat :19/09/2019 günü saat 14.17
Elazığ 4Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/09/2019 tarih ve 2015/592Esas, 2019/274 Karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;
5. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde Elazığ 2.İcra ve İflâs Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
6. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
7. Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
8. 08/01/2020 Çarşamba günü saat 14.00 de Elazığ 2.İcra Müdürlüğünden ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 26.11.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR