BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

İflasın açılması dava tebliği

BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887440
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 02.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/28 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Tasfiye Halinde Argestar Mobilya Ve Dekorasyon Aksesuarları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar
Toplantı Tarihi
:
29.11.2018 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

2018/28 İFLAS
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ
İ L A N I
Müflisin ünvanı ve adresi : Tasfiye Halinde Argestar Mobilya Ve Dekorasyon Aksesuarları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ticaret Sicil No : 504719-Vergi No : 7810327396
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. T. Kent Sıt. GD3 Blk. No : 10 AG 123 Esenler/İstanbul
Bakırköy 1. Ticaret Mahkemesinin 2017/250 Esas sayılı dosyasından 06/09/2018 günü Saat. 10.34 itibari ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik Adi Tasfiye şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 - 29/11/2018 Perşembe günü saat 14.00 de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. * 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiginde
miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet
edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.
** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR