AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İflas (iflasın ertelenmesi) davasının ilanen tebliği

AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00995963
Şehir : Balıkesir / Ayvalık
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖZCÜ 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/188 esas
Tebligat Konusu
:
Doğuş Prina Yağ Ve Yağlı Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Mases Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Orpir Orman Ürünleri Prina Yağ Katı Yakıt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Yavuzlar Elk. ev Alet. San. Tic. Ltd. Şti., Yavuzlar Yapı San. ve Tic. A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Davacılar Doğuş Prina Yağ Ve Yağlı Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Mases Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Orpir Orman Ürünleri Prina Yağ Katı Yakıt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Yavuzlar Elk.ev Alet.San.Tic.Ltd.Şti., Yavuzlar Yapı San.ve Tic.A.Ş. aleyhine mahkememizde açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle; Mahkememizin 2016/188 esas 2019/53 karar sayılı 21/02/2019 tarihli gerekçeli kararımızın onaylı bir sureti yazımız ekinde gönderilmiş olup, hüküm fıkrası uyarınca;Davanın kabulü ile, Ayvalık Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 3818 nosunda kayıtlı Davacılar Doğuş Prina Yağ ve Yağlı Maddeler San. Ve Tic. A.Ş. nin,004198 nosunda kayıtlı Orpir Orman Ürünleri Prina Yağ Katı Yakıt San ve Tic. A.Ş. Nin, 004972 nosunda kayıtlı Yavuzlar Elektrikli Ev Aletleri San ve Tic. Ltd. Şti. Nin, 004973 nosunda kayıtlı Yavuzlar Yapı San. ve Tic. A.Ş. nin ve 004971 nosunda kayıtlı Mases Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. nin iflasının 21/02/2019 gününden itibaren bir yıl süre ile ertelenmesine,
2-Davacılar şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyım olarak resen tayin olunan Neşide Taşdemir'in onayına tabi tutulmasına, Kayyımın öncelikle şirket mal varlığının ve borçlarının defterini düzenleme sureti ile görevi sırasında alacaklılar arasında eşitliğin bozulmamasının gözetilmesine ve şirket mal varlığının azaltılmasının önlenmesi ile iyileştirme projesinin uygulanmasının kayyımca gözetilmesine, Davacılar şirketlerin organlarının kambiyo senedi düzenlemek dahil her türlü işlemlerinin ve tasarruflarının kayyımlar tarafından iyileştirme projesi çerçevesinde onaya tabi tutulmasına, Şirketler faaliyetlerinin kayyım tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az iki kez şirket merkezinde çalışma yapmalarına, Kayyımın üçer aylık dönemlerde ve 1 yıllık sürenin sonunda mahkememize rapor sunmasına,
3-İİK 179/a ve b maddesindeki sınırlamalar dikkate alınmak suretiyle rehinli alacaklar için başlatılmış ve başlatılacak rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip hakkı hariç olmak üzere, İİK.206. maddesine göre, 1.sırada yer alan alacaklılarının takip hakları saklı kalmak kaydı ile 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere davacı aleyhine açılmış ve açılacak icra takiplerinin İİK 179/b maddesi uyarınca durdurulmasına dair karar verilmiş olup İİK nun 116 maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR