SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İflas (iflasın ertelenmesi) davası karar tebliği

SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/64 Esas
Tebligat Konusu
:
GANA MADENCİLİK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C. SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2016/64 Esas
Davacı GANA MADENCİLİK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasında verilen 26/06/2019 tarihli karar nedeniyle;
Davanın Kabulü ile;
1-Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünün 28610 sicil numarasına kayıtlı Gana Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasının İİK'nun 179 ve davamı maddeleri uyarınca 26/06/2019 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ERTELENMESİNE,
2-İflasın ertelenmesine karar verilen davacı şirketin mal varlığının korunması için alacaklıların da menfaati dikkate alınarak İİK'nun 179/b maddesi gereği;
a)Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ve İİK 206 maddesinin 1. Sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla yapılmış ve yapılacak takipler hariç olmak üzere borçlu/davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere mevcut tüm takiplerin durdurulmasına ve yeni takip yapılmamasına,
b)Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla başlanmış veya başlayacak takiplerde işleyecek olan ve mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırmak kaydıyla muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malların satılmamasına,
c)Davacı aleyhine başlatılan icra takipleri sırasında varsa davacıya ait iş yerlerinden haciz edilerek muhafaza altına alınan tesis, makina ve cihazlar üzerindeki hacizler baki kalmak ve muhafaza tedbirleri baki kalmak kaydıyla, bu hacizli malların hukuki ve cezai sorumlulukları hatırlatılarak davacı şirket temsilcisine yedi emin sıfatıyla teslimine,
d)Davacı şirket aleyhine yapılan takiplerde İİK 89/1 maddesine göre haciz ihbarnamesi gönderilen davacı/borçlunun alacaklı bulunduğu 3.kişiler nezdinde 21/01/2016 tedbir tarihlerinden sonra doğan şirket alacakları üzerine bloke konulmasına ve bu alacakların davacı şirkete ödenmesine,
e)Davacı şirkete ait varsa tüm taşınmazlar ve motorlu taşıtların kayıtlarına 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir konulmuş ise bu tedbirlerin ertelenmesi süresi sonuna kadar devamına,
3-İİK'nun 179/a maddesi uyarınca davacı şirkete Hukukçu Bülent Köksal ve Mali Müşavir Suat Bülbül'ün kayyum olarak atanmasına,
4-Davacı şirket organlarının görev ve sorumluluklarının aynen devamına, ancak yönetim organının karar ve işlemlerinin kayyum heyetinin onayına bağlı tutulmasına karar verildiği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR