BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İflas (İflasın Açılması) Davası hüküm özeti

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01009513
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 02.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/269 Esas
Tebligat Muhatabı
:
SADİYE HATUN SAĞLIK HİZMETLERİ YATIRIM LİMİTED ŞİRKETİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/269 Esas
KARAR NO : 2019/377
KARAR TARİHİ : 03/04/2019
Davacı YAKUP AKTAŞ vekili tarafından SADİYE HATUN SAĞLIK HİZMETLERİ YATIRIM LİMİTED ŞİRKETİ karşı açılan mahkememizde açılan İflas (İflasın Açılması) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;"AÇILAN DAVANIN KABULÜNE,
1-İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğü'nün 675633 sicil numarasında kayıtlı SADİYE HATUN SAĞLIK HİZMETLERİ YATIRIM LİMİTED ŞİRKETİ'NİN İFLASINA,
2-Davalı şirketin 03/04/2019 günü saat 11:14 itibariyle iflasın açılmasına,
3-İflasın derhal Bakırköy İflas Müdürlüğü'ne bildirilmesine, iflas avansının aktarılmasına,
4-İflasın iflas müdürlüğü tarafından İİK'nun 166. Maddesinde yazılı usullerine göre ilanına,
5-İİK.nun 164/1 maddesi uyarınca gerekçeli kararın re'sen taraflara tebliğine,
6-Alınması gereken 44,40-TL harcın peşin alınan 24,3-TL'nin mahsubu ile eksik kalan 20,1-TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
7-Davacı tarafça sarf edilen yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
8-Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan bakiye kalan iflas avansı ile bakiye kalan gider avansının karar kesinleştiğinde iflas müdürlüğüne aktarılmasına, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda yapılan yargılama neticesinde kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize müracaatla YARGITAY yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildiği hususunun,
Davalı TASFİYE HALİNDE SADİYE HATUN SAĞLIK HİZMETLERİ YATIRIM LİMİTED ŞİRKETİ'ne tebliğ yerine kain olmak üzere;
7201 sayılı Tebligat Kanunun 31.maddesine göre ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay temyiz yoluna başvurulabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.27/05/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR