SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İflas erteleme kararının ilanen tebliği

SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/127 Esas
Tebligat Konusu
:
Müflis: MURAT İNŞ. SAN. TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2015/127 Esas
Davacı , MURAT İNŞ. SAN. TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasında verilen 07/11/2018 tarihli karar nedeniyle;
* Davanın kabulü ile,
1-Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15975 sicil numarasına kayıtlı Murat İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasının İİK'nun 179 ve davamı maddeleri uyarınca 07/11/2018 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ERTELENMESİNE,
2-İflasın ertelenmesine karar verilen davacı şirketin mal varlığının korunması için alacaklıların da menafaati dikkate alınarak İİK'nun 179/b maddesi gereği
a)Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ve İİK 206 maddesinin 1. Sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla yapılmış ve yapılacak takipler hariç olmak üzere borçlu/davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere mevcut tüm takiplerin durdurulmasına ve yeni takip yapılmamasına,
b)Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla başlanmış veya başlayacak takiplerde işleyecek olan ve mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırmak kaydıyla muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malların satılmamasına,
c)Davacılar aleyhine başlatılan icra takipleri sırasında varsa davacıya ait iş yerlerinden haciz edilerek muhafaza altına alınan tesis , makina ve cihazlar üzerindeki hacizler baki kalmak ve muhafaza tedbirleri baki kalmak kaydıyla, bu hacizli malların hukuki ve cezai sorumlulukları hatırlatılarak davacı şirket temsilcisine yedi emin sıfatıyla teslimine,
d)Davacı şirket aleyhine yapılan takiplerde İİK 89/1 maddesine göre haciz ihbarnamesi gönderilen davacı/borçlunun alacaklı bulunduğu 3.kişiler nezdinde 16/02/2015 tedbir tarihinden sonra doğan şirket alacakları üzerine bloke konulmasına ve bu alacakların davacı şirkete ödenmesine,
e) Davacı şirkete ait varsa tüm taşınmazlar ve motorlu taşıtların kayıtlarına 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir konulmuş ise bu tedbirlerin ertelenmesi süresi sonuna kadar devamına,
3-İİK'nun 179/a maddesi uyarınca davacı şirkete Yeminli Mali Müşavir Fuat Katırcı ve Hukukçu Refik Moral'ın kayyum olarak atanmasına,
4-Davacı şirket organlarının görev ve sorumluluklarının aynen devamına, ancak yönetim organının karar ve işlemlerinin kayyum heyetinin onayına bağlı tutulmasına ilişkin Erteleme kararının hüküm fıkrasının İİK 179/a-son maddesi gereği İİK 166/2 uyarınca ilan tebliğ olunur.07/11/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR