YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen) davası duruşma günü tebliği

YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979219
Şehir : Yozgat
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı; Avni ŞİMŞEK
Dosya Numarası
:
2018/222 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Davalılar; Dursun UYAR ve Yimpaş Holding Anonim Şirketi
Duruşma Tarihi
:
14.06.2019 09:20

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN
İLAN

ESAS NO: 2018/222 Esas
Davacı Avni ŞİMŞEK tarafından davalılar Dursun UYAR ve Yimpaş Holding Anonim Şirketi aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;
İcra İflas Kanunu'nun iflas ile ilgili hükümleri gereğince, Dursun UYAR ve Yimpaş Holding Anonim Şirketi hakkında 16/07/2018 tarihinde açılan dava ile iflaslarının talep edildiği, davanın Yozgat 1. Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi'nin 2018/222 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 14/06/2019 günü saat 09:20'de yapılacağı, iş bu ilanın yapılmasından itibaren 15 (on beş) günlük süre içinde alacaklıların veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin iş bu davaya müdahale veya itiraz yoluyla, borçlunun kendisinin açtığı iş bu iflas davası nedeniyle borçlunun iflas talebinin, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkememizden talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde bir daha itiraz edemeyecekleri hususları, İlan olunur. 08/04/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR