İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İflas davası duruşma gününün ilanen tebliği

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/514 Esas
Tebligat Konusu
:
ALLOYS AND CARBIDE SACC DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular
Duruşma Tarihi
:
16.07.2020 09:40

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDAN
İ L A N

ESAS NO: 2019/514 Esas
Davacı ALLOYS AND CARBIDE SACC DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı HASIMSIZ aleyhine açılanİflas (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 178)) davası nedeniyle, yapılan yargılama esnasında; Mahkememizin 13/04/2020 tarihli ön incelemeye davet ara kararının 2 nolu bendi gereğince; iflas talebinin İİK' nin 158. maddesi yollaması ile İİK' nın 166/2. maddesi uyarınca ilanına karar verilmiş olmakla,
Mahkememiz dosyasından;davacı tarafça, iflasına karar verilmesine yönelik eldeki davanın açıldığı ve iflas ile ilgili talebin duruşmalı olarak değerlendirilmesine karar verildiği, duruşmanın 16/07/2020 günü saat 09:40'da mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı,
İflas isteğine karşı itiraz edenler varsa duruşma günü ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmaları,
İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde, alacaklıların veya davaya müdahale veya itiraz edenlerin davalının iflasını gerektirir bir durum bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden davanın reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/04/2020 .

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR