ANTALYA 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İflas alacaklıları toplantı duyurusu

ANTALYA 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 İflas
Tebligat Konusu
:
NARSEB GIDA TAŞIMACILIK TARIM VE DIŞ TİCARET AŞ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket alacaklıları, İlgili kişiler
Toplantı Tarihi
:
08.01.2020 15:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİYE İLANI
ANTALYA 10. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MÜFLİSİN HÜVİYETİ
VE İKAMETGAHI ; NARSEB GIDA TAŞIMACILIK TARIM VE DIŞ TİCARET
AŞ. – ANTALYA(Antalya Kurumlar VD. 6290485316 )
(Antalya Ticaret Sicil – 72131 )
İFLASIN AÇILDIĞI
TARİH ; 01.10.2019 günü saat: 14.53
DOSYA NUMARASI ; 2019/1 İflas.
Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi ’nin 01.10.2019 Tarih ve 2018/753 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;

1-Müflis’ ten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet,Defter,Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,

3- Müflis’ in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4-08.01.2020 günü saat 15.30’ da Antalya 10. İcra ve İflas Müdürlüğü ‘ nde yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısına gelmeleri veya salahiyetli bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur. 25.11.2019
(+) Uzak yerde veya yabancı Ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR