SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İflas alacaklıları birinci alacaklılar toplantısının ilanen tebliği

SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111649
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/175
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
24.01.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.SİLİVRİ SULH HUKUKMAHKEMESİ

Tasfiye Memuru
Dosya Esas No: 2016/175
1.ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI

BORÇLU/MÜFLİS : Mustafa ÖZTÜRK (T.C. Kimlik No: 25294492782), Yeni Mahalle Varnalı Cad. No:22 P/10 Silivri/İSTANBUL
Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/175 E. 2019/164 K. sayılı 14.02.2019 tarihli kararı ile; müteveffa Mustafa ÖZTÜRK'ün (T.C. Kimlik No: 25294492782) terekesinin Türk Medeni Kanununun 612 ve devamı maddeleri gereğince İflas Hükümlerine göre TASFİYESİNE karar verilmiş olup, karar 10.09.2019 tarihinde kesinleşmiştir. Yukarıda ismi ve adresi yazılı murisin terekesi hakkında tasfiyenin adi tasfiye şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan;
1-Muristen alacaklı olanlar ile taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren on gün içinde alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter hulasası, v.s.) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri, (Evvelce alacaklarını kayıt ettirenler için yeniden müracaata lüzum yoktur)
2-Murise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halde İİK 336. maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
3-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunlar aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüchan haklarından mahrum kalacakları,
4-24.01.2020 tarihinde saat 14:00'da Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin, borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 18.12.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR