ADANA 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

İflas alacaklılar toplantısına davet tebliği

ADANA 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942373
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETTE 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SABAH 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Müflis: MIÇILAR MOTORLU ARAÇLAR TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
Dosya Numarası
:
2019/1 İflas
Tebligat Konusu
:
Müflis: MIÇILAR MOTORLU ARAÇLAR TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
14.03.2019 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİYE İLANI - ADANA 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Müflisin Hüviyeti ve İkameti ; MIÇILAR MOTORLU ARAÇLAR TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.- ADANA İflasın Açıldığı Tarih ; 09.01.2019 günü saat 11:17Dosya Numarası ; 2019/1 İflas.
Adana 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/915 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen Adana Ticaret Sicil Memurluğunun 44602 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ismiyazılı bulunan Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;
1-Müflis’den alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet,Defter,Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflis’in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’ si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4- 14.03.2019 Perşembe günü saat 14.30’da Adana 1. İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur.04.02.2019
(+) Pek uzak yerlerde veya yabancı Ülkelerde ikamet
eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR