İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Basit tasfiyede sıracetveli ve olağanüstü alacaklılar toplantısı ilanı

İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091829
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/10 İFLAS
Tebligat Konusu
:
ORİON TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A. Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
26.12.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

2018/10 İFLAS
BASİT TASFİYEDE SIRACETVELİ VE OLAĞANÜSTÜ ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANIDIR.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 514807/0 sicil numarasında kayıtlı, Merkez Mah. Birahane Sok.No:10, Bomonti-Şişli / İSTANBUL adresinde mukim Müflis ORİON TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A. Ş. (V.N.6470248264)'nin İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'nın 2016/693 Esas sayısıyla 12.07.2018 günü saat 18:39 itibariyle İFLASINA,karar verilerek İflas masasına 1 ila 42 dahil kayıt numaralı alacaklıların tabebi incelenerek alacakları ile ilgili karar verilmiş İİK.206,207,232 vs diğer maddelere göre düzenlenen sıra cetveli dosyada incelemeye hazır tutulmuştur.
Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içinde iflas dairesinin olduğuyerdeki Ticaret Mahkemesinde sıraya ilişkin itirazların ise 7 gün içinde şikayet yolu ile icra mahkemesine dava konusu edilebileceği ,
FEVKALADE TOPLANTI TARİHİ : 26/12/2019 günü saat 10:00'dan itibaren İstanbul 1.İflas Müdürlüğü'ne ait B1-2B05 adresinde OLAĞANÜSTÜ ALACAKLILAR TOPLANTISI yapılmasına,
OLAGANÜSTÜ GÜNDEM

  • İİK'nun 227 maddesi de dikkate alınarak, İflasın açılmasından itibaren bugüne kadar yapılan işlemlerin ilişkin faaliyet raporunun okunması

  • İflasın açılmasından itibaren bugüne kadar yapılan işlemlerin ibraya sunulması

  • Küçükçekmece 4.İcra Dairesinin 2019/1169 Talimat dosyasından müflise ait satılamayan konfeksiyon türü malların muhammen bedelinin %30'dan aşağı almamak ve satış ve paraya çevirme masraflarını geçmek kaydıyla satılıp satılmayacağı,

  • Bu miktarada satılmaması halinde İİK'nun 245 maddesi kapsamında isteyen alacaklıya yetki verilmesi hususunda ile toplantısı sırasında talep edilecek diğer hususlar olarak belirlenmesine

  • Açılmış veya açılacak davalarda masa temsilde avukat tayin etme ve ödenecek ücreti belirleme yetkisi verilmesi

  • Toplantı sırasında gündeme gelebilecek sair hususlar... Olarak belirlenmesine

İİK. Madde 237’e görealacakları tamamen veya kısmen idarece kabul edilen alacaklılar ilesıra cetveline kayıt davası açmış alacaklılardan 235 inci maddeye göre katılmalarına karar verilmiş olanların, Yukarıda yazılı gün ve saatte toplantının yapılacağı yerde, kendinizin veyakanuni temsile yetkili vekilinin hazır bulunmanız Toplantıya gelmemeniz halinde yazılı gündemle ilgili olumlu veya olumsuz oylarınızı ihtiva eden beyanlarınızı (Noter tasdikli)toplantı saatinden önce iflas dosyasına intikal ettirmeniz hususu İİK. 240,221 ve 235.Md. hükümlerine göreİHTAREN tebliğ olunur. İİK.nun ilgili maddelerigereğince sira cetveli ilân ve tebliğ olunur.25/11/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR