ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basit tasfiyede alacaklılara duyuru

ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/1 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Sınırlı Sorumlu Yayla Konut Yapı Kooperatifi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
12.04.2019 16:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ

2017/1 İFLAS
ADİ TASFİYE İLANI- ESKİŞEHİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN


Müflisin Adı ve Adresi : Sınırlı Sorumlu Yayla Konut Yapı Kooperatifi - İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesi Zeyrek İşphanı no: 50/2014 Eskişehir Vergi No: 7350437402
İflasın Açıldığı Tarih : 22/03/2017 günü saat 11.00
Dosya numarası : 2017/1 İflas
Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 22/03/2017 tarih ve 2016/611 esas 2017/272 karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilen 7350437402 vergi numarasında kayıtlı yukarıda ismi yazılı bulunan müflis hakkındaki tasfiyenin adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan,
-Müflisten alacaklı olanlarla, taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren 20 gün * içerisinde iflas dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dellilerini (senet, defter, hülasası vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
-Müflise borçlu olanların aynı gün içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halin İİK 336.maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak kaydı ile bunları aynı süre içerisinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, tevdi etmemeleri durumunda bu hususta geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, 611 esas vekarar sayılı kararları ile iflasına karar verilen Sınırlı Sorumlu Yayla Kooperatifi'nin iflas tasfiye işleminde
12/04/2019 tarihinde saat 16:00 'de ESKİŞEHİR ADLİYESİ 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEM ODASI 'de ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekili göndermeleri tebliğ ve ilan ilan olunur.12/03/2019
(*) Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR