SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Basit tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı

SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 Tereke Satış
Tebligat Konusu
:
Müteveffa Hüseyin Çap'ın terekesi hakkında
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular
Toplantı Tarihi
:
11.09.2019 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SAMSUN 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

SAYI: 2019/1 Tereke Satış

BASİT TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/11/2018 tarih, 2017/7 Tereke Esas, 2018/29 sayılı tereke kararı ile Müteveffa 47797703936 TC kimlik numaralı Hüseyin Çap terekesinin 4721 Sayılı TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. İflasın basit tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olup iflas 07/07/2019 tarihinde açılmıştır. x

1-Muris Hüseyin Çap’ın alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay içinde Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter vs.) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri.

2-Muris Hüseyin Çap’a borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İİK.nun 336.maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-Muris Hüseyin Çap’ın mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde Satış Memurluğu emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4-11/09/2019 tarihinde saat 15.00 da Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda Muris Hüseyin Çap ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.07/07/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR