DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Basit tasfiye usulü ile tasfiyeye başlanması ilanı

DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131373
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/10 Tereke
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. DİYARBAKIR 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2019/2 Tereke Satış


BASİT TASFİYE USULÜ İLE TASFİYEYE BAŞLANMASI İLANI

Diyarbakır 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/02/2019 tarih ve 2017/10 Tereke 2019/3 karar sayılı dosyasından verilen karar ile 16/07/2014 tarihinde vefat eden, Ali ve Kamile’den olma, 01/01/1965 Mazıdağı doğumlu, Diyarbakır Bağlar ilçesi Fatih Mah./köyü cilt no:10 aile sıra no: 168, sıra no: 7'de nüfusa kayıtlı 39***26 TC. kimlik nolu müteveffa Enver ERDEM’in mirasının en yakın mirasçılarınca reddedilmesi sebebiyle, müteveffanın terekesinin T.M.K.’nun 612. ve İ.İ.K.’nun 218. maddesi gereğince basit iflas usulüyle tasfiyesine ve İcra Müdür Yardımcısı Rıdvan ÇELİK'in tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmiş olduğundan; Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın mal varlığı üzerinde istihkak iddiasında bulunanların işbu ilandan itibaren BİR AY içinde mahkeme dosyasına yazılı olarak müracaat etmeleri, Müteveffaya borçlu olanların da bir aylık süre içinde kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,

Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların, üzerindeki hakları mahfuz kalmak kaydıyla, ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine veya tasfiye memuruna tevdi etmeleri, aksi takdirde kabul edilebilir mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
T.M.K.’nun 612., İ.İ.K’nun 166.,180.,218. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR