ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiyede iflasın açılması ilanı

ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/14 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Şeker Çevre Danışmanlığı Enerji Ve Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İflas davası
Tebligat Muhatabı
:
ŞİRKET ALACAKLILARI, İLGİLİ KİŞİLER
Toplantı Tarihi
:
21.07.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
GENEL İCRA DAİRESİ
2020/14 İFLAS
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ
İ L A N I

Müflisin adı soyadı ve adresi : Şeker Çevre Danışmanlığı Enerji Ve Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Ticaret Sicil No : 84017Vergi No: 8010675798
Şirinyalı Mahallesi 1541 Sokak Esra Apartmanı No:4/5 Muratpaşa/Antalya Muratpaşa / ANTALYA
İflasın açıldığı tarih : 06/03/2020
Antalya 1. Ticaret Mahkemesinin 06.03.2020 tarih ve 2018/810 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen yukarıda ünvanı yazılı bulunan şirket hakkında iflasın adi tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verilmiş olduğundan;
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Antalya Genel İcra Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 - 21.07.2020 günü saat 14:00 de Antalya Genel İcra Dairesi İflas Bürosunda ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR