BAHÇE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiyede borçlu ve alacaklılara duyuru

BAHÇE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111742
Şehir : Osmaniye / Bahçe
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Müflis:Bazlar Tarım Ve Yem Ürünleri Gübre Yakacak Mad. İnş. Nak. Tur. Ti. Ve San. Ltd. Şti,
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
23.01.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAHÇE
İCRA DAİRESİ

2019/1 İFLAS

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

MÜFLİSİN ADI VE ADRESİ : Bazlar Tarım Ve Yem Ürünleri Gübre Yakacak Mad. İnş. Nak. Tur. Ti. Ve San. Ltd. Şti, Ticaret Sicil No : 594
İslam Mahallesi Demirciler Sok. No: 6/C Bahçe Bahçe / OSMANİYE
MÜFLİSİN ADI SOYADI VE ADRESİ :BAZLAR TARIM VE YEM ÜRÜNLERİ GÜBRE YAKACAK MADDE İNŞ. NAKL. TURZ. TİC. VE SANAYİ LTD. ŞTİ. İslam Mah. Demirciler Sok. No: 6/C Bahçe - OSMANİYE
İFLASIN AÇILDIĞI TARİH : 17/10/2019 Saat: 11:41
Bahçe Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 17/10/2019 tarih ve 2016/161 karar sayılı kararı ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Bahçe İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 - 23/01/2020 günü saat 14:00 da Bahçe İcra Müdürlüğü odasında ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilanen tebliğ olunur.
*1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiginde miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.02/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR