MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiyede alacaklılara davet duyurusu

MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00921911
Şehir : Antalya / Manavgat
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 31.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKDENİZ HABER 27.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1 İflas.
Tebligat Konusu
:
SS. BELKONUT YAPI KOOPERATİFİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket alacaklıları
Duruşma Tarihi
:
31.01.2019 15:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİYE İLANI

MANAVGAT 2. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MÜFLİSİN HÜVİYETİ
VE İKAMETGAHI ; SS. BELKONUT YAPI KOOPERATİFİ - MANAVGAT
( Manavgat VD. 7350553962 )
( Manavgat Ticaret Sicil – 5157 noda )
İFLASIN AÇILDIĞI TARİH ; 10.07.2018 günü saat: 11.36
DOSYA NUMARASI ; 2018/1 İflas.
Manavgat3. Asliye Hukuk Mahkemesi ‘nin ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla ) 10.07.2018 Tarih ve 2017/32 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;1-Müflis’ ten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet,Defter,Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği, 3- Müflis’ in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, 4-31.01.2019 günü saat 15.30’ da Manavgat 2. İcra Müdürlüğünde yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısına gelmeleri veya salahiyetli bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur. 26.12.2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR