MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiyede alacaklılar toplantısına davet

MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/1 İflas
Tebligat Konusu
:
HATİPOĞLU YAPI MALZEMELERİDENİZCİLİK GIDA İNŞAAT TURİZMTARIM HAYVANCILIK TİC. VESAN. LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
ŞİRKET ALACAKLILARI, İLGİLİ KİŞİLER
Toplantı Tarihi
:
09.09.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİYE İLANI

MANAVGAT 2.İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN


MÜFLİSİN HÜVİYETİ
VE İKAMETGAHI ; HATİPOĞLU YAPI MALZEMELERİDENİZCİLİK
GIDA İNŞAAT TURİZMTARIM HAYVANCILIK
TİC. VESAN. LTD. ŞTİ. (Manavgat Ticaret Sicil– 7071 )
( Mersis No : 0459030024300011) - MANAVGAT
İFLASIN AÇILDIĞI TARİH; 29.01.2020 günü saat 14.19
DOSYA NUMARASI ; 2020/1 İflas.
Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ( Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla ) ’nin 07.02.2019 Tarih ve 2018/297 Esas 2019/49 Karar sayılı kararının Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi’nin 29.01.2020 tarihli İlamı ile iflasına karar verilen Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;1-Müflis’ ten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet,Defter,Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri, 2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halinde İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği, 3- Müflis’ in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, 4-09.09.2020 günü saat 14.00’ de Manavgat 2. İcra Müdürlüğünde yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısına gelmeleri veya salahiyetli bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur. 24.07.2020
(+) Uzak yerde veya yabancı Ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR