DENİZLİ 3. İCRA DAİRESİ

Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı

DENİZLİ 3. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 İflas
Tebligat Konusu
:
Ece Kuruyemiş Gıda İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
29.07.2020 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZLİ 3. İCRA DAİRESİ

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

2019/1 İflas

Müflisin adı soyadı ve adresi : Ece Kuruyemiş Gıda İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ticaret Sicil No : 28613
Bozburun Mah. 7156 Sk. No:10/1Merkezefendi / DENİZLİ
İflasın açıldığı tarih : 23/10/2019
Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 23/10/2019 tarih 2019/148 esas 2019/1107 karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilen Ece Kuruyemiş Gıda İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflas tasfiye işleminde tasfiyenin şimdilik adi şekilde yapılması tensip kılınmış olduğundan,
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Denizli 3. İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 -29/07/2020 günü saat 14:30'da ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
* 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiginde
miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet
edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.
** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR