KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı

KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/5 İflas
Tebligat Konusu
:
ŞAFAKLAR ZÜCCACİYE PAZ. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular
Toplantı Tarihi
:
20.05.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ
2019/5 İFLAS
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflisin adı soyadı ve adresi : ŞAFAKLAR ZÜCCACİYE PAZ. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. 7890060628 Vergi Nolu, ticaret sicil no :27399 Mersis no :0789006062800017
Toptancılar Çarşısı 8.Blok No:16-17 Selçuklu/Konya


Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesince 08/03/2019 tarih ve 2018/963 esas sayılı dosyadan saat:15:32 iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:


1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde KONYA 1. İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 -20/05/2019 günü saat 14:00-14:30' de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

* 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiğinde miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.


** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR