AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı

AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826056
Şehir : Amasya
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 22.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/2 Tereke
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2016/2 Tereke

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Amasya Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/10/2017 tarih ve 2016/2 Tereke Esas, 2017/17 Karar sayılı ilamı ile Amasya Merkez, Kızseki Köyü, Cilt No:85, Hane No: 5'de nüfusa kayıtlı, Dursun ve Lebik'den olma, 08/08/1954 d.lu, 15310465128 TC kimlik nolu TURGAY ÇEKİN'in terekesinin T.M.K'nun 612. maddesi gereğince, en yakın mirasçıları tarafından mirası reddedildiğinden, red tarihi olan 04/03/2016 tarihi itibariyle iflas hükümlerine göre TASFİYESİNE karar verilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanılmıştır. Tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde yapılmasına karar verilmiş olmakla;

1. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren 10 gün içinde Amasya Sulh Hukuk Mahkemesi'ne alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.

3. Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4. 09/07/2018 Pazartesi günü saat : 14.00' te Amasya Adliyesi 1. Bodrum Kat Müzayede Salonunda ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, muris ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin bu borcu tekeffül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunma hakları olduğu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR