KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanen tebliği

KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/2 İflas
Tebligat Konusu
:
ÖZCAN PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar
Toplantı Tarihi
:
11.05.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ
2020/2 İFLAS
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflisin adı soyadı ve adresi :ÖZCAN PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 6710136464Vergi Nolu, Mersis no:0671013646400019 Ticaret sicil NO:20943
Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi 10652.Sokak No:9 Karatay/Konya
Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 28/02/2020 tarih ve 2019/13 Esassayılı dosyasından ve Konya Ticaret Sicili Memurluğunun 20943 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ismi yazılı müflisin iflasına, iflasın aynı 28/02/2020 tarih ve saat:10:26'de açılmasına karar verilmiş ve tasfiyeye başlanılmıştır.
Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesince 28/02/2020 tarih ve 2019/13 Esas sayılı dosyadan saat:10:26 iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde KONYA 1. İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 -11.05.2020 günü saat 14:00-14:30 de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR