AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ

Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanen tebliği

AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01007910
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 10.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/3 İFLAS
Tebligat Konusu
:
ALİLA TERMAL TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
03.07.2019 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
AFYONKARAHİSAR 29/05/2019
İCRA DAİRESİ
2019/3 İFLAS
ADÎ TASFİYE VE İFLÂSIN AÇILMASININ
İLÂNI

Müflisin adı soyadı ve adresi : ALİLA TERMAL TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 0530493031 Vergi Nolu,
VEKİLİ : Av. Cafer Yılmaz
İflasın açıldığı tarih : 16/01/2019
Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/01/2019 tarih, 2018/51 Esas, 2019/64 Karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilen Afyonkarahisar Ticaret Sicil Memurluğunun 11008 sicil numarasında kayıtlı, “Dörtyol Mah. 2056 Sok N :19 Merkez Afyonkarahisar” adresindeki müflisin Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik adi şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Afyonkarahisar İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 -03/07/2019 günü saat 14:30 da Afyonkarahisar Adliyesi Mezat salonunda ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu , yapılacak toplantıda iflas idaresinin seçimi, yetkilerinin belirlenmesi,gerektiğinde vekil tutulması , yetkilerinin belirlenmesi, gerekmesi halinde seçilecek iflas idaresine acele satış yetkisi verilmesi İİK 224. Madde de yazılı hususların görüşülmesine, hususlarının gündemli olarak görüşüleceği ilan ve tebliğ olunur.
* 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde
ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiğinde
miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet
edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.
** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR