BAKIRKÖY 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980114
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/17 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Müflis: Ümit Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar
Toplantı Tarihi
:
03.05.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

2019/17 İFLAS

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ
İLANI
Müflisin Ünvanı : Ümit Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
(İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 587653
VD.9060437145)
Demirciler Sitesi 5. Yol No : 75/1 Zeytinburnu/İstanbul
İflasın açıldığı tarih ve saat : 11/02/2019 Tarih ve Saat : 14:48
Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1102 Esas sayılı dosyasından iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik Adi Tasfiye şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 - 03/05/2019 günü saat 14:00 de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
* 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiginde
miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet
edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.
** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR