ANKARA 21. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılmasına ilişkin ilanen tebliğ

ANKARA 21. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ANKARA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
Dosya Numarası
:
2018/22 İFLAS
Tebligat Konusu
:
AE 3000 Enerji Proje Üretim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklı ve borçlular
Duruşma Tarihi
:
21.01.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA 04/12/2018
21. İCRA DAİRESİ
2018/22 İFLAS
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI
ANKARA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
Dosya No.: 2018/22

Müflisin Adı ve Adresi : AE 3000 Enerji Proje Üretim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Gaziosmanpaşa Mah. Reşit Galip Cad. No:53/3 Çankaya/ANKARA

İflasın açıldığı tarih : 20.09.2018

Ankara 13.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20/09/2018 tarih ve 2017/765 E. 2018/570 K. Karar sayılı kararları ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;

1- Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgelerini veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri,

2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halde ( İc.İf.K.nun 336.maddesi uyarınca) cezai sorumluluğu gerektireceği,

3- Müflis mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyle bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özüre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları (İc.İf.K.m.336),

4- 21/01/2019 günü saat 14:00’de Ankara İflas Müdürlüğü Toplantı Odasında ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ve müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tefekkül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 04/12/2018
(İc.İf.K.m.219,336)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR