İNEGÖL İCRA DAİRESİ

Adi tasfiye ve iflasın açılması ile alacaklılar toplantısının ilanı

İNEGÖL İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945321
Şehir : Bursa / İnegöl
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OKUR 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/7 İFLAS
Tebligat Muhatabı
:
Alacak ve istihkak iddialıları
Toplantı Tarihi
:
11.03.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İNEGÖL
İFLAS DAİRESİ

2018/7 İFLAS

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflisin Adı ve Adresi :Kolimat Oluklu Mukavva Kutu Ambalaj Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi-Hamidiye Mah. Doğal Sok No:4/6/1 İnegöl /
BURSA

Müflisin Ticaret Sicil No : 9979
İflasın açıldığı tarih ve saat :18/09/2018 Saat: 11:31
İnegöl 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 18/09/2018 tarih 2015/425 esas ve karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;
1. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde İnegölİcra ve İflâs Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3. Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4. 11/03/2019 günü saat :14:00'deilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan ve tebliğ olunur.11/02/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR