MANİSA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılması ilanı

MANİSA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/2 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Müflis: Doğa Organik Gıda ve Tarım Ürünleri Üretim ve Ticaret İthalat İhracat Anonim Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MANİSA 3. İCRA DAİRESİ
2019/2 İFLAS
MANİSA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI

Müflisin Adı : Doğa Organik Gıda ve Tarım Ürünleri Üretim ve Ticaret İthalat İhracat Anonim Şirketi.
Müflisin Adresi : Muradiye Mah. Organize San. Bölgesi 5. Sok.No:12 Yunusemre / MANİSA Müflisin Ticaret Sicil No:8800
Müflisin Vergi No : Mesir V.D. 3020419669
İflasın Açıldığı tarih-saat : 28/02/2019 tarih ve saat; 14:51
Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin ( Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla ) 2015 / 907 Esas sayılı dosyasından 28 / 02 / 2019 Tarih ve Saat 14 : 51 itibariyle İflasına karar verilen yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin ADİ TASFİYE olarak yapılmasına karar verilmiş olup;
1- Müflisten alacaklı olanlarla, taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay içinde Manisa 3. İcra Müdürlüğüne, yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası v.s.)’ nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi eylemeleri,
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İİK. 336. maddesi gereğince cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse ve geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai mes’uliyete uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4- Birinci alacaklılar toplantısı 08/05/2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Manisa Adliyesi 4. Kat Konferans Salonunda ilk toplantı yapılacağından, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR880001500158007290495078
Vergi Dairesi Adı / No: MESİR VERGİ DAİRESİ - 8150016175

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR