İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

Adi tasfiye ve iflasın açılması davasında alacaklılara toplantı gününün tebliği

İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112149
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/22 İFLAS
Tebligat Konusu
:
MÜFLİS :ALİ RIZA MENEMENLİOĞLU
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
05.02.2020 11:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

Dosya No: 2019/22 İFLAS
ADİ TASFİYE ve İFLASIN AÇILMASI,
ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR
MÜFLİS :ALİ RIZA MENEMENLİOĞLU (TC. 56809245302)
MersisNo :5680924530200001
İst. Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil No: 196431/ 5
A D R E S İ :Saraç İshak mah. K. Haydar Efendi Sok. Demiröz Center Apt. No: 11/A Fatih/İST.
KARARI : İst.1.Asliye Tic.Mahk.nin 21.11.2019 günü saat:11,38' den itibaren 2019/580 Esas. Sayılı dosyasından iflasına karar verilmiştir.
l. ALACAKLILAR TOPLANTISI YER- GÜN ve SAAT: 05/02/2020 günü saat: 11,00'de İstanbul Adalet Sarayı 3 Kat. C1-305 nolu seminer salonunda,Çağlayan)/İSTANBUL
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md. göre ADİ USULDE icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- 1. ALACAKLILAR TOPLANTISININ: Yukarda belirtilen gün ve saatte ilk toplantı yapılacağı, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulanmağa hakları olduğu.
b- Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); belirtilen gün ve saate 1. toplantıya gelmeleri veya kendilerine vekile temsil ettirmeleri, müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin de toplantıda bulanmağa haklarının olduğu, Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve tasarrufun iptaline konu edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
c- Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
d-Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
e-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî-sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur.06/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR