EREĞLİ (KONYA) İCRA DAİRESİ

Adi tasfiye ve iflasın açılması davası toplantı gününün ilanen tebliği

EREĞLİ (KONYA) İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01044395
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 02.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 İflas
Tebligat Konusu
:
EM-KA ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
11.09.2019 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİVE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI
EREĞLİ (KONYA) İCRA (İFLAS) MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO: 2019/1 İFLAS

Müflisin Adı ve Adresi:EM-KA ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Hacı Mustafa Mah. Anıt Cad. Dolunay Apt. Altı No:23 Ereğli/Konya
Müflisin Ticaret Sicil No: 5306
İflasın Açıldığı Tarih ve Saat: 02/04/2019 : 11:11
Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 02/04/2019 tarih 2013/99 Esas, 2019/159 Karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;

  1. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde Ereğli İcra (İflas) Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

  2. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluğu gerektireceği.

  3. Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

  4. 11/09/2019 ÇARŞAMBA günü saat 14:30'da ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR