CEYHAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılması davası toplantı gününün ilanen tebliği

CEYHAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038090
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Adana Gübre Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
04.10.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
CEYHAN
İCRA DAİRESİ

2019/1 İFLAS

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflisin Adı ve Adresi : Adana Gübre Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ticaret Sicil No : 371
Konakoğlu Mah. Payaslı Mehmet Efendi Cad.No:45/ACeyhan/Adana Ceyhan / ADANA
Ceyhan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)'nin 2015/747 Esas sayılı dosyasından yazılan 22/04/2019 tarihli yazı ile 16/04/2019 tarih ve saat 14:23 itibariyle iflası açılan Ceyhan Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6582 sicil numarasına kayıtlı müflis Adana Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;
1. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde Ceyhan İcra ve İflâs Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3. Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4.04/10/2019 günü saat 10:00'da ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.07/08/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR