KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılması davası toplantı gününün ilanen tebliği

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/8 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Serfleks Yer Karoları Sanayi Ticaret Ve Turizm Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
04.09.2019 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2019/8 İFLAS

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflisin Adı : Serfleks Yer Karoları Sanayi Ticaret Ve Turizm Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No : 3262 ( KocaeliTicaret Sicil Müdürlüğü)
Vergi/Mersis No : 7620011852 V.No - 0762001185200013 Mersis
Adresi :Kazakburun Mh.Çifte Çınarlar Mevkii 20 Km.Uzuntarla
Kartepe / KOCAELİ
Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13/03/2019 tarih ve 2014/1594 Esas sayılı kararı ile yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı iflasına karar verilen yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan,
1-Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarının ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Müdürlüğümüze kayıt ettirmeleri veya tevdii eylemeleri,
2-Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını bildirmeleri,aksi halde cezai sorumluluğu gerektireceği,
3-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdii etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4- 04/09/2019 tarihinde saat 15:00 'de Kocaeli İcra Müdürlükleri Yemekhanesi ( Kadıköy Mah. Bağdat Cad. N.59 İzmit Kocaeli 'de 'de ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin bu borcu tekeffül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
Toplantı günü bizzat veya temsile yetkili bir vekilinizin hazır bulunması hususu tebliğ olunur.30/07/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR