DENİZLİ 1. İCRA DAİRESİ

Adi tasfiye ve iflasın açılması davası toplantı gününün ilanen tebliği

DENİZLİ 1. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981334
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 İflas
Tebligat Konusu
:
ÇAĞDAŞ OTOMOTİV-PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar, 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
15.05.2019 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DENİZLİ 04/04/2019
1. İCRA DAİRESİ
2019/1 İFLAS
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ
İ L A N I

MÜFLİSİN ADI SOYADI: ÇAĞDAŞ OTOMOTİV-PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Vergi No :Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü 6440002483
DenizliAsliye Ticaret Mahkemesinin 06/03/2019tarih ve 2018/1485 esas sayılı yazıları ile Denizli Ticaretsicil Müdürlüğünün 389 nosunda kayıtlı yukarıda yazılı şirket hakkında iflasın 06/03/2019 tarihi itibari ile saat 11;20 itibariyle karar verilerek tasfiye işlemlerine dairemizde başlanmış.Müflisin gerek yazışmalar gerekse İc.İf.Kanunu Nizamnamesinin 39.maddesi uyarınca yapmış olduğu sorgulaması sonucunda tespit edilen mallar tasfiye masraflarının üzerinde olduğunun anlaşılması üzerineDenizli AsliyeTicaret Mahkemesince iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ tasfiye şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Denizli. İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 - 15 MAYIS 2019 günü saat 14:30 de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
* 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde
ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiginde
miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet
edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.
** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR