ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılması davası duruşma gününün ilanen tebliği

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01185036
Şehir : Ankara / Sincan
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 04.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/1 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Hacıbaba Kuruyemiş Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar, borçlular ve 3'üncü şahıslar
Duruşma Tarihi
:
05.08.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2020/1 İFLAS

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASINI
N İLANI


Müflisin adı soyadı ve adresi : Hacıbaba Kuruyemiş Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No : 2105
Vergi no: 4540538557
Saray Mahallesi Gimat Depolama Ve Sanayi Sitesi 107.Sokak No:4 SarayKazan/Ankara Kahramankazan / ANKARA
İflasın açıldığı tarih : 12/02/2020 saat 14:09
Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesinin 12/02/2020 tarih ve 2018/788 Esas ve 2020/100 sayılı kararı ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;
1. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde Ankara Batı İcra ve İflâs Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halde İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3. Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4. 05.08.2020 tarihinde saat 14:00'te ilk toplantı Ankara Batı İcra ve İflas Müdürlüğü Esas ve Aile Bürosunda yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
* 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiğinde miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR