GEBZE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılması davası duruşma gününün ilanen tebliği

GEBZE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/20 İFLAS
Tebligat Konusu
:
DESTEBAŞI GRUP İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar
Duruşma Tarihi
:
14.01.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.GEBZE 4. İCRA DAİRESİ
2019/20 İFLAS

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI
GEBZE 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DOSYA NO :2019/20 İFLAS
Müflisin Adı ve Adresi : DESTEBAŞI GRUP İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
2930064959 Vergi Nolu
Kirazpınar Mah. Kirazpınar Taş Ocakları (Küme Evler)No:175 Gebze / KOCAELİ
Müflisin Ticaret Sicil No :30005
İflasın açıldığı tarih vesaat: 29/08/2019 günü saat : 15:30
Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/179 esas sayılı 29/08/2019 tarihli kararı ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyeninADİ TASFİYE usulü ile yapılmasına karar verilmiş olup;
1-Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerinin ( senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
2-Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halde İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
3-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar,o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4-14/01/2020 günü saat : 14:00 de ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri İ.İ.K. 219.maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR