SAMSUN İCRA DAİRESİ

Adi tasfiye ve iflasın açılması davası duruşma günü tebliği

SAMSUN İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/2 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Tasfiye Halinde İmaretçioğlu İlaç Sanayi Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
14.08.2020 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SAMSUN İCRA DAİRESİ
2020/2 İFLAS

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflisin Adı ve Adresi : (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde İmaretçioğlu İlaç Sanayi Limited Şirketi
Ticaret Sicil No : 16416 Vergi NO: 4740018411
Kale Mahallesi Gazi Caddesi Bafra İşhanı No: 53 Kat:3 D:10 İlkadım / SAMSUN
Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14/02/2020 tarih 2018/418 esas esas dosyası üzerinden 14/02/2020 günü Saat:10:30'da İFLASININ AÇILMASINA karar verilmiş olmakla yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;
1. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde Samsun İcra ve İflâs Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
3. Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4. 14/08/2020 Cuma günü saat 15:00’de Samsun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu(Eski Adliye Binası) İlkadım/ SAMSUN adresinde ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR