BURSA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılması dava tebliği

BURSA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198368
Şehir : Bursa

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 24.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/7 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Müflisin Adı ve Adresi : S.İ.S Sayılgan Dokuma Boya İplik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacak ve istihkak iddialıları
Toplantı Tarihi
:
04.09.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. Örnek No: 35**
BURSA
7. İCRA DAİRESİ
2019/7 İFLAS

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ
İ L A N I

7. İCRA DAİRESİ'NDEN
Müflisin Adı ve Adresi : S.İ.S Sayılgan Dokuma Boya İplik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 7350632201 Vergi Nolu, Ticaret Sicil No : 66513
Gemlik Karayolu, 9. Km.Osmangazi / BURSA
İflasın açıldığı tarih : 27/11/2019
Yukarıda bilgileri yazılı müflisin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27/11/2019 tarih ve 2019/351 E. - 2019/1228 K. sayılı kararları ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Bursa 7. İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 - 04/09/2020 tarihinde saat 14:00 'de BURSA ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT D BLOK KONFERANS SALONU ULUYOL/BURSA adresinde ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 23/07/2020

Belda İLDAN
İcra Müdür Yardımcısı
120422

* 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerdeikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiginde
miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet
edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.
** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR