İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılması, alacaklıların toplantıya davet ilanı

İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179838
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/28 İFLAS
Tebligat Konusu
:
MÜFLİS : TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
21.07.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TCİSTANBUL1. İFLAS DAİRESİ

2019/28 İFLAS
ADİ TASFİYE ve İFLASIN AÇILMASI,
ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR

MÜFLİS : TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET A.Ş.
A D R E S İ : Maslak Mah. Büyükdere Cad. Meydan Sok Beybi Giz K: 15 No: 1 D: 55 Maslak Sarıyer/İSTANBUL
KARARI : 1.Asliye Tic.Mahk.nin 26/12/2019günü saat:14:25'den itibaren 2018/480 E. Sayılı dosyasındaniflasına karar verilmiştir.
l. ALACAKLILAR TOPLANTISI YER- GÜN ve SAAT: 21/07/2020 Salı günü saat 14:00 da İstanbul Adliyesarayı (Çağlayan) 3.Kat C1-305 NOLU SEMİNER SALONU
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md. göre ADİ USULDE icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- 1. ALACAKLILAR TOPLANTISININ: Yukarıda belirtilen gün ve saatte ilk toplantı yapılacağı,alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulanmağa hakları olduğu.
b- Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); belirtilen gün ve saate 1. toplantıya gelmeleri veya kendilerine vekile temsil ettirmeleri,müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin de toplantıda bulanmağa haklarının olduğu, Müflisin masa mal varlığına intikal edecek mal ve tasarrufun iptaline konu edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
c- Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
d- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
e- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî- sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur .

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR