BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

Adi tasfiye ve iflasın açılması, alacaklıların toplantıya davet ilanı Düzeltme İlanına Git

BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115836
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/103 İFLAS
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
17.02.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

2019/103 İFLAS
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ
İ L A N I

Müflisin adı soyadı ve adresi : B***** * V* **** P***** *.*.
(İstanbul Tic. Sic. Müd *******)

İflasın açıldığı tarih ve saat : 05/12/2019 saat 09:59
Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/413 Esas sayılı dosyasından İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun ******** sicil nosunda *************T.C. no/vergi nosunda kayıtlı* T***** M****. G***** C** N** P***S****** * B*** A****:***** B**********/İ******* adresinde faaliyet gösteren M**** T**** K***** 'nin 05/12/2019 tarih saat 09:59 İtibarı ileiflasına karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerine müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlanılmıştır.
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4- 17/02/2020 PAZARTESİ günü saat 14:00'de Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR