İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılması, alacaklıların 1. toplantısına davet ilanı

İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037969
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/10 İFLAS
Tebligat Konusu
:
ERSOYLAR FOTOĞRAFÇILIK KUYUMCULUK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar
Toplantı Tarihi
:
03.09.2019 11:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

2019/10 İFLAS 07/08/2019 İSTANBUL 1.İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'nden; ADİ TASFİYE ve İFLASIN AÇILMASI, ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR


MÜFLİS : ERSOYLAR FOTOĞRAFÇILIK KUYUMCULUK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Vergi No : 3700013971
İst. Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil no: 15580-8
ADRESİ : Kavacık Mah. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk.Elit İş Merkezi No:20/2 Beykoz /İSTANBUL
KARARI :İst.9 Asliye Tic.Mahk.nin 11/04/2019 gün günü saat: 15:10 ' dan itibaren2018/879 E. Sayılı dosyasından iflasına karar verilmiştir.
l. ALACAKLILAR TOPLANTISI YER- GÜN ve SAAT:03/09/2019 Salı günü Saat: 11'de İstanbul Adliye Sarayı (Çağlayan) -İST. 1.İflas Müdürlüğüne ait odada (B3-2B16)
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md. göre ADİ USULDE icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); yukarıda belirtilen gün ve saate 1. toplantıya gelmeleri veya kendilerine vekile temsil ettirmeleri,müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin de toplantıda bulanmağa haklarının olduğu, Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve tasarrufun iptaline konu edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
b- Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
c- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
d- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî- sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur . 05/08/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR