İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

Adi tasfiye ve iflasın açılması alacaklılara toplantı daveti

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861589
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/10 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
18.10.2018 11:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No.:35

T.C.
İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2018/10 ES.
İSTANBUL 3.İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'nden;
ADİ TASFİYE ve İFLASIN AÇILMASI, ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR
MÜFLİS : ŞİFA SAĞLIK TESİSLERİANONİM ŞİRKETİ. (Vergi No. 8110024236) İst.Ticaret Sicil No: 189796
ADRESİ : İskenderpaşaMahallesi Kıztaşı Caddesi No:2-4 Fatih/İstanbul
KARARI : İst. 2.Asliye Tic. Mahk.nin 19/07/2018 günü saat: 16,17'den itibaren2018/424 e. Sayılı dosyasından iflasına karar verilmiştir.
l. ALACAKLILAR TOPLANTISIYER- GÜN ve SAAT: 18 Ekim2018 Perşembe günü saat 11,00 da İstanbul Adliyesarayı (Çağlayan) 3.İflas Dairesi ( B3-2B13 ) kaleminde İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md. göre ADİ USULDE icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- 1. ALACAKLILAR TOPLANTISININ:Yukarda belirtilen gün ve saatte İstanbul Adliyesarayı (Çağlayan) 3.İflas Dairesi ( B3-2B13 ) kaleminde ilk toplantı yapılacağı,alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulanmağa hakları olduğu.
b- Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); belirtilen gün ve saate 1. toplantıya gelmeleri veya kendilerine vekile temsil ettirmeleri,müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin de toplantıdabulanmağa haklarının olduğu, Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve tasarrufun iptaline konu edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
c-Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
d- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
e- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî- sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur . 10/09/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR