MALATYA İCRA DAİRESİ

Adi tasfiye ve iflas davasında alacaklıları toplantıya davet ilanı

MALATYA İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075200
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 01.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/2 İflas
Tebligat Konusu
:
Seher Entegre Tavukçuluk Üretim Gıda Paz. San Ve Tic Ltd Şti
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar
Toplantı Tarihi
:
13.11.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MALATYA
İCRA DAİRESİ


2019/2 İFLAS

MALATYA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’nden
ADİ TASFİYE KARARI ve
ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR

DOSYA NO : 2019/2 İFLAS


MÜFLİS : Seher Entegre Tavukçuluk Üretim Gıda Paz. San Ve Tic Ltd Şti
ADRESİ : Hanımınçiftliği Merkez Mahallesi İsmail Uruç Bulvarı No:3 (3-7 Km)Battalgazi / MALATYA
İFLAS KARARI : Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin
26/04/2019 tarih ve 2019/84 Esas sayılı kararı
Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesince iflasına karar verilmiş olan yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik Adi tasfiye şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan;
1- Müflisten alacaklı olanlara taşınır ve taşınmazlar üzerine istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Malatya İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdii etmeleri.
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336.ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları.
4- 13/11/2019 Çarşamba günü saat 14.00 da ilk toplantı yapılacağından alacaklıların Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Toplantı Odasında yapılacak bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu,
5- Toplantıya katılacak alacaklı ve vekillerinin ; müflis şirketin faaliyetinin devamı, vekil tutma yetkisi, acele satış yetkisi, iflas idaresi seçimi vs. hususlar görüşüleceğinden bu hususlarda tam temsil yetkisine sahip olması gerektiği tebliğ ve ilan olunur.18/10/2019
*1- Pek uzak yerlerde veya yabancı Ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiğinden miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.
** Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70’e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR