MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve birinci alacaklılar toplantı ilanı

MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/2 İflas
Tebligat Konusu
:
Müflis: Yaşar Harita İnşaat Taahhüt Turizm San.Tic.Ltd.Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar
Toplantı Tarihi
:
03.07.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MİLAS
İCRA DAİRESİ

2018/2 İFLAS
ADİ TASFİYE VE 1. ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI
Müflisin Adı ve Adresi : Yaşar Harita İnşaat Taahhüt Turizm San.Tic.Ltd.Şti.(9390083495 V.no) Hacı İlyas Mah. Menteşe Cad. Helvacıoğlu İşhanı Milas / MUĞLA
Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 04/04/2018 tarih 2017/13 Esas sayılı kararı ile aynı gün ve saat 10:40 ta iflasına karar verilen yukarıda yazılı müflis hakkında tasfiye işleminin şimdilik adi tasfiye şeklinde yapılmasına karar kılınmış olup:
1. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay içinde Milas İcra-İflâs Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4. 03/07/2019 Çarşamba günü saat 10:00'da Milas İcra Dairesinde ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.26/05/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR